• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

07/03/2024

Natječaj za idejno rješenje hrvatskog nastupa na Svjetskoj izložbi EXPO 2025 u Osaki, Japan

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata provodi
 
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, III. stupnja složenosti
 
ARHITEKTONSKO-DIZAJNERSKI NATJEČAJ ZA IDEJNO MULTIDISCIPLINARNO RJEŠENJE HRVATSKOG NASTUPA NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2025 U OSAKI, JAPAN, S IZRADOM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
 
Ev. broj iz Plana nabave Raspisivača Natječaja: 477/2024
 
Registarski broj Natječaja Hrvatske komore arhitekata: 151-24/RH-AD/NJN
 
1. CILJ NATJEČAJA
Svjetska izložba EXPO 2025 Osaka održat će se u razdoblju od 13. travnja do 13. listopada 2025. godine. Mjesto održavanja izložbe je otok Yumashima u Osaki, Japan. Izložba će se održati pod temom „Designing Future Society for Our Lives“, uz tri podteme: „Saving Lives“, „Empowering Lives“ i „Connecting Lives“.
 
Cilj natječaja je odabir najboljeg arhitektonsko-dizajnerskog idejnog multidisciplinarnog rješenja hrvatskog nastupa na Svjetskoj izložbi EXPO 2025 u Osaki, Japan.
 
2. RADNA TIJELA NATJEČAJA
Imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od devet (9) članova i dva (2) zamjenika članova Ocjenjivačkog suda uz tehničku komisiju i tajnicu natječaja.
 
Članovi Ocjenjivačkog s uda (OS):
 
Mia Roth-Čerina, dipl. ing. arh., predsjednica OS, predstavnica Provoditelja
Zvonimir Frka-Petešić, mr. sc., zamjenik predsjednice OS, predstavnik Raspisivača
Nevena Tudor-Perković, dipl. hist. art., predstavnica Raspisivača
Zdenko Lucić, dipl. oec. državni tajnik, predstavnik Raspisivača
Saša Begović, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
Ivan Marušić Klif, b. art., predstavnik Provoditelja
Lea Pelivan, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
Sven Sorić, mag. ing. arh., dizajner, predstavnik Provoditelja
Roman Šilje, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
 
Zamjenici članova OS -a:
 
Vanja Žanko, dipl. hist. art., predstavnica Raspisivača
Frano Petar Zovko, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
 
Tehnička komisija:
 
Andrea Stanić, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
Maja Kireta, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
 
Tajnica natječaja:
 
Daria Tabulov-Štrelov, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
 
3. NAGRADNI FOND
Temeljem odluke Ocjenjivačkog suda dodijelit će se sljedeće nagrade u neto/bruto inosu:
 

I. nagrada

Neto EUR: 8.000,00 / *Bruto EUR: 11.200,00

II. nagrada

Neto EUR: 6.000,00 / *Bruto EUR: 8.400,00

III. nagrada

Neto EUR: 4.000,00 / *Bruto EUR: 5.600,00

IV. nagrada

Neto EUR: 2.000,00 / *Bruto EUR: 2.800,00

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade za isplate koje će se vršiti na temelju ugovora o autorskom djelu i na koje se obračunavaju porez i doprinosi sukladno važećim propisima. Za pravne osobe isplate će se vršiti na temelju ispostavljenog računa za neto iznos, pri čemu će se za obveznike PDV-a na neto iznos obračunati PDV. Za fizičke osobe koje su obveznici PDV-a isplate će se vršiti na temelju ispostavljenog računa, a PDV će se obračunati na navedeni bruto iznos.

4. PRAVO SUDJELOVANJA
Očekuje se formiranje stručnih timova koje čine stručnjaci iz područja arhitekture, dizajna, vizualne umjetnosti, multimedijske umjetnosti, komunikacije i drugih područja sukladno natječajnom zadatku i provedbi projekta.
 
Sposobnost/stručnost sudionika natječaja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada (Sudionik natječaja 1) ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arh., te kad je barem jedan od autora natječajnog rada (Sudionik natječaja 2) diplomirani dizajner ili član sljedećih strukovnih organizacija: HDD-a ili ULUPUH-a (sekcije za grafički dizajn i vizualne komunikacije). Pravo sudjelovanja u svojstvu sudionika natječaja imaju sve ostale fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta.
 
5. KOMUNIKACIJA
Zainteresirani sudionici natječaja pitanja mogu postaviti isključivo putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) kroz modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. Svi sudionici natječaja moraju se registrirati na EOJN kao bi mogli postavljati pitanja i predati Natječajni rad.
 
6. ROKOVI
Početak Natječaja je 04.03.2024. god.
 
Rok za postavljanje pitanje je do uključivo 19.03.2024. god.
 
Odgovori na pitanja daju se na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija najkasnije do uključivo 26.03.2024. god.
 
Rok predaje natječajnih radova je 19.4.2024. god. do 16:00 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana Josipa Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave.
 
Krajnji rok završetka rada Ocjenjivačkog suda je 17.05.2024. godine.
 
Izložba natječajnih radova održat će se u roku od 30 dana od dana objave Obavijest o rezultatima projektnog natječaja u EOJN-u.
 
7. UGOVOR O IZRADI PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENATCIJE
Odluka Ocjenjivačkog suda je obvezujuća za Raspisivača/Investitora, a na temelju koje se objavljuje Obavijest o rezultatima projektnog natječaja.
 
Raspisivač/Investitor će pokrenuti pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s Osobom ovlaštenom za projektiranje koju predlaže autor prvonagrađenog Natječajnog rada.
 
Procijenjena vrijednost investicije iznosi 905.000,00 EUR bez PDV-a, dok procijenjeni iznos usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 139.585,49EUR bez PDV-a.
 
Projektno tehnička dokumentacija uključuje:
 
Komunikacijsko-medijsku strategiju i plan aktivnosti
Projekt izgradnje i opremanja nacionalnog paviljona
Projekt razvoja i implementacije multimedijskog sadržaja
Projekt vizualnog identiteta i sustava vizualnih komunikacija
Praćenje i koordinacija provedbe projekta
Rok za izradu projektno tehničke dokumentacije je 60 dana od potpisa Ugovora.
 
8. PRISTUP NATJEČAJNOJ DOKUMENATCIJI
Kompletnu natječajna dokumentacija može se preuzeti na poveznici https://eojn.hr/tender-eo/2912 nakon prijave u sustav EOJN te s mrežnih stranica www.uha.hr na poveznici EXPO.
 
U slučaju razlike između natječajne dokumentacije koja se nalazi na EOJN-u i drugim mrežnim strancima ili izvorima, mjerodavna je dokumentacija na EOJN-u.