• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Opći propisi

Zakoni

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20)

Pravilnici

 • Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske
  (NN 130/09)
 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja
  (NN 130/07)
  Vidi: čl. 15. Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu(NN 101/11)
  Vidi čl. 9. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa (NN 101/11)
  Vidi: čl. 9. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja (NN 101/11)
  Vidi: čl. 9. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja (NN 101/11)
 • Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
  (NN 18/15,06/16)
 • Pravilnik o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu
  (NN 101/11)
 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanski perilica posuđa
  (NN 101/11)
  Pravilnik stupa na snagu 20. prosinca 2011. 
  Vidi: čl. 9. i 11. Pravilnika
 • Pravilnik  o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja
  (NN 101/11)
  Pravilnik stupa na snagu 20. prosinca 2011.
  Vidi: čl. 9. i 10. Pravilnika
 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja
  (NN 101/11)
  Pravilnik stupa na snagu 30. studenog 2011.
  Vidi: čl. 9. i 10. Pravilnika
 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti  televizora
  (NN 101/11)
  Pravilnik stupa na snagu 30. studenog 2011.
  Vidi: čl. 9. i 10. Pravilnika
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima
  (NN 70/10, 50/11)

 

Uredbe

 • Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru 
  (NN 69/12)

 

Električna energija

Zakoni

 • Zakon o tržištu električne energije
  (NN 111/21, 83/23)

 

Uredbe

 • Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu
  (NN 7/18)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (NN 28/06)

 

Ostali propisi

 • Pravila organiziranja tržišta električne energije
  (NN 107/19)
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  (NN 85/15, 49/20)
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (NN 52/06)
 • Mrežna pravila distribucijskog sustava
  (NN 74/18, 52/20)
 • Pravila djelovanja tržišta električne energije
  (NN 135/06, 146/10, 90/12)
 • Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče
  (NN 33/07, 8/11)
 • Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme  (NN 17/13)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (NN 50/18)

Obnovljivi izvori energije i kogeneracije

Zakoni

Pravilnici

 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  (NN 88/12)
  Napomena: Ovaj se pravilnik primjenjuje do stupanja na snagu pravilnika iz članka 25. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16-ne vrijedi, 131/17) ako pojedine njegove odredbe nisu u suprotnosti s odredbama Zakona.

 

Uredbe

 • Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneracij
  (NN 57/20)
 • Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija 
  (NN 57/20)
 • Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (NN 23/23)

 

Toplinska energija

 • Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom
  (NN 129/06)
 • Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom
  (NN 42/05, 20/10)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
  (NN 139/08, 18/09-ispravak, 136/11, 145/11)

 

Plin

Zakoni

 

Ostali propisi

 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (NN 23/16 )
 • Opći uvjeti opskrbe plinom
  (NN 50/18, 88/19, 39/20, 100/21, 103/22, 68/23
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (NN 50/18, 88/19)
 • Pravila o organizaciji tržišta prirodnog plina
  (NN 50/18)
 • Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (NN 137/11, 12/12-ispravak, 15/12-ispravak)

Nafta i naftni derivati

 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  (NN 57/06, 18/11)
 • Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima
  (Sl. list SFRJ 64/73)
 • Pravilnik o tehnickim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport
  (Sl. list SFRJ 26/85)

Učinkovito korištenje energije

 • Uredba o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (101/13)
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  (NN 152/08, 55/12, 14/14)
 • Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji
  (NN 40/10)
 • Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije u neposrednoj potrošnji
  (NN 77/12)