• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Zaštita kulturnih dobara

Zakoni

 

Uredbe

 • Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti
  (NN 2/97, 119/01, 72/14)
 • Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru
  (NN 33/08)

 

Uredbe EU

 

Pravilnici

 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske
  (NN 19/23)
 • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
  (NN 98/18, 119/23)
 • Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja
  (NN 104/19, 103/20, 16/22, 107/23) – pretraži NN
 • Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara
  (NN 12/06)
 • Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara
  (NN 12/06)
 • Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima
  (NN 117/12 124/12-ispravak)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
  (NN 110/04)
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost
  (NN 77/04)
 • Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru
  (NN 77/15)
 • Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe
  (NN 77/15)
 • Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije
  (NN 38/04)
 • Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske
  (NN 72/13)
 • Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje
  (NN 77/15, 110/16)
 • Pravilnik o arheološkim istraživanjima
  (NN 102/10, 2/20)
 • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra
  (NN 22/09, 36/11, 58/14)
 • Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru
  (NN 134/15)