• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Vlasničkopravni odnosi

Vlasničkopravni odnosi koji se odnose na prodaju i najam stanova navedeni su u području: Stanovanje

Zakoni

 

Uredbe

 • Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
  (NN 95/18)
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske 
  (NN 10/14, 95/15)
 • Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija
  (NN 20/13)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o Registru koncesija
  (NN 1/18)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina
  (NN 17/16)

 

Zemljišne knjige

Zakoni

 • Zakon o zemljišnim knjigama
  (NN 63/19)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik)
  (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02-ispravak, 14/05, 60/10)
 • Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku
  (NN 123/04)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
  (NN 121/13, 61/18)
 • Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
  (NN 107/10)
 • Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama
  (NN  119/15, 23/17, 106/18)
 • Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju baze zemljišnih podataka Republike Hrvatske
  (NN 90/04)