• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Kultura

Arhivi

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva
  (NN 67/99)
 • Pravilnik o evidencijama u arhivima
  (NN 90/02, 106/07)
 • Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima
  (NN 90/02)
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanju arhivskog gradiva
  (NN 90/02)
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva
  (NN 63/04, 106/07)
 • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva
  (NN 65/04)

 

Knjižnice

Zakoni

Uredbe

 • Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe
  (NN 115/99)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu
  (NN 139/98, 25/17)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj
  (NN 43/01)
 • Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe 
  (NN 23/23) - pretraži NN

 

Standardi

 • Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice
  (NN 81/22)
 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
  (NN 103/21)
 • Standard za školske knjižnice
  (NN 61/23)
 • Standardi za visokoškolske knjižnice u Republici Hrvatskoj (»Vjesnik bibliotekara Hrvatske«, 33, 1 – 4 (1990), str. 21 – 226)

 • Standardi za specijalne knjižnice
  (NN 103/21)
 • Standardi za digitalne knjižnice
  (NN 103/21)

 

Muzeji

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske
  (NN 120/02, 82/06)
 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije
  (NN 150/23)

 

Kazališta

Zakoni

 • Zakon o kazalištima
  (NN 23/23)